GẠCH INAX

0906369812

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0906369812

INAX MIỀN NAM 0

Giỏ hàng

0 đ

Khuyến mãi
Mới nhất

HAL-35B/GRA-M4

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-35B/GRA-M3

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-155/CEF-2

1.350.000 đ
1.990.000 đ
32%

HAL-155/CEF-1

1.350.000 đ
1.990.000 đ
32%

HAL-20BR/HB-7

2.500.000 đ
3.265.000 đ
23%

HAL-20BR/HB-6

2.600.000 đ
3.265.000 đ
20%

INAX-40B/SLT-4

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

INAX-40B/SLT-2

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

INAX-255/WM-4

697.000 đ
995.000 đ
30%

INAX-255/WM-3

697.000 đ
995.000 đ
30%

INAX-255/WM-2

697.000 đ
995.000 đ
30%

INAX-255/WM-1

697.000 đ
995.000 đ
30%

INAX-300/LTC-14

688.000 đ
890.000 đ
23%

INAX-300/LTC-12

688.000 đ
890.000 đ
23%

INAX-300/LTC-11

688.000 đ
890.000 đ
23%

INAX-20B/CRB-1

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/CRB-2

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/CRB-3

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/CRB-4

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/CRB-5

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/CRB-6

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/STB-1

697.000 đ
1.050.000 đ
34%

INAX-20B/STB-2

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/STB-3

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-20B/STB-4

735.000 đ
1.050.000 đ
30%

INAX-300/LTC-13

688.000 đ
890.000 đ
23%

INAX-3040B/TRP-1

1.341.000 đ
2.395.000 đ
44%

INAX-3040B/TRP-2

1.341.000 đ
2.395.000 đ
44%

INAX-3040B/TRP-3

1.341.000 đ
2.395.000 đ
44%

INAX-3040B/TRP-4

1.341.000 đ
2.395.000 đ
44%

INAX-40B/SLT-1

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

INAX-40B/SLT-3

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

INAX-4B/RB-1

1.320.000 đ
1.650.000 đ
20%

INAX-4B/RB-2

1.320.000 đ
1.650.000 đ
20%

INAX-4B/RB-3

1.320.000 đ
1.650.000 đ
20%

AC-969VN

4.160.000 đ
5.200.000 đ
20%

AC-902VN

8.810.000 đ

AC-912VN

7.700.000 đ
8.550.000 đ
10%

AC-1008VRN

11.650.000 đ
12.940.000 đ
10%

AC1017VRN

11.430.000 đ
12.700.000 đ
10%

AC-1035VN

11.270.000 đ
16.100.000 đ
30%

AC-1135VN

11.500.000 đ
15.950.000 đ
28%

AC-2700+CW-KA22AVN

24.720.000 đ
32.960.000 đ
25%

AL-S630V

11.550.000 đ

AL-299V

2.170.000 đ
2.890.000 đ
25%

AL-300V

3.390.000 đ
3.650.000 đ
7%

L-333V

1.830.000 đ
1.970.000 đ
7%

AL-445V

1.790.000 đ
1.930.000 đ
7%

L-465V

2.140.000 đ
2.300.000 đ
7%

AL-536V

2.550.000 đ
3.640.000 đ
30%

AL-2396V

1.300.000 đ

AL-2395V

1.010.000 đ

L-2395V

Liên hệ

L-2396V

1.080.000 đ

L-2397V

2.970.000 đ
3.190.000 đ
7%

AL-2094V

1.840.000 đ
1.980.000 đ
7%

AL-2216V

1.230.000 đ
1.320.000 đ
7%

INAX L-2298V

1.650.000 đ
1.770.000 đ
7%

BF-SC8

450.000 đ
530.000 đ
15%

BFV-1113S-4C

1.850.000 đ
2.060.000 đ
10%

BFV-1113S-7C

2.090.000 đ
2.320.000 đ
10%

BFV-1113S-8C

2.180.000 đ
2.420.000 đ
10%

BFV-3413T-7C

3.120.000 đ
4.550.000 đ
31%

BFV-3413T-8C

3.160.000 đ
4.520.000 đ
30%

BFV-113S

3.990.000 đ
4.690.000 đ
15%

BFV-1203S

1.830.000 đ
2.450.000 đ
25%

BFV-17-4C

1.020.000 đ
1.200.000 đ
15%

BFV-2003S

2.860.000 đ
3.180.000 đ
10%

BFV-2013S

2.110.000 đ
2.810.000 đ
25%

BFV-223S

3.020.000 đ
3.550.000 đ
15%

BFV-3413T-3C

3.160.000 đ
4.520.000 đ
30%

BF-1656V

36.050.000 đ

BF-1757V

41.200.000 đ

BF-1760V

48.410.000 đ

BF-1858V

43.260.000 đ

MSBV-1800N

181.690.000 đ

FBV-1500R

8.640.000 đ

FBV-1502

12.110.000 đ

FBV-1502SL

12.110.000 đ

FBV – 1700R

9.960.000 đ

MBV-1700

12.820.000 đ

AFU-600V (AC/DC)

29.400.000 đ

ASU-500V

29.300.000 đ

AU-411V

4.920.000 đ

AU-417V

4.800.000 đ

AU-431V

2.880.000 đ

U-116V

670.000 đ

U-117V

1.390.000 đ

U-411V

4.480.000 đ

U-417V

4.800.000 đ

U-431VR

2.440.000 đ

U-440V

1.560.000 đ

UF-7V

1.340.000 đ

UF-8V

1.340.000 đ

AC-2700+CW-KB22AVN

19.600.000 đ
26.000.000 đ
25%

AC-2700VN

13.040.000 đ
18.630.000 đ
30%

AC-4005VN

14.530.000 đ
20.750.000 đ
30%

AC-900VRN

6.800.000 đ
9.070.000 đ
25%

AC-909VRN

9.310.000 đ
10.340.000 đ
10%

AC-909VRN-1

9.220.000 đ
10.240.000 đ
10%

AC-918VRN

9.000.000 đ

AC-918VRN-1

8.560.000 đ
9.510.000 đ
10%

AC-939VN

7.340.000 đ
8.510.000 đ
14%

AC-959VAN

5.900.000 đ
6.560.000 đ
10%

AC-700VAN

3.750.000 đ
4.170.000 đ
10%

AC-710VAN

3.480.000 đ
4.170.000 đ
17%

C-306VA

2.640.000 đ

C-306VAN

2.850.000 đ

C-306VPT

2.990.000 đ

C-306VPTN

3.500.000 đ

C-504VAN

3.110.000 đ

C-504VWN

3.520.000 đ

C-602VN

3.000.000 đ

INAX-40B/KH-2

1.750.000 đ

INAX-40B/KH-4

1.750.000 đ

INAX-40B/KH-5

1.750.000 đ

INAX-255/VIZ-1

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-2

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-3

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-4

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-5

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-6

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-8

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-9

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/VIZ-10

574.000 đ
700.000 đ
18%

INAX-255/PPC-11

600.000 đ
740.000 đ
19%

INAX-255/PPC-21

600.000 đ
740.000 đ
19%

INAX-255/PPC-23

600.000 đ
740.000 đ
19%

INAX-255/PPC-103

600.000 đ
740.000 đ
19%

INAX-255/PPC-123

600.000 đ
740.000 đ
19%

INAX-355/EAC-1

578.000 đ
750.000 đ
23%

INAX-355/EAC-2

578.000 đ
750.000 đ
23%

INAX-355/EAC-3

578.000 đ
750.000 đ
23%

INAX-355/EAC-4

578.000 đ
750.000 đ
23%

INAX-355/VIZ-1N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-2N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-3N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-4N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-6N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-5N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-7N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-8N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-9N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355/VIZ-10N

577.000 đ
740.000 đ
22%

INAX-355TT/CMG-1B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355SD/CMG-1B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355SD/CMG-2B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355TT/CMG-2B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355TT/CMG-3B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355SD/CMG-3B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355TT/CMG-5B

591.000 đ
720.000 đ
18%

INAX-355SD/CMG-5B

591.000 đ
720.000 đ
18%

IM-50P1/DL-1

938.000 đ
1.250.000 đ
25%

IM-50P1/DL-2

938.000 đ
1.250.000 đ
25%

IM-50P1/WV-1

938.000 đ
1.250.000 đ
25%

IM-50P1/WV-2

938.000 đ
1.250.000 đ
25%

IM-50P1/BL-1

1.250.000 đ

IM-50P1/BL-2

1.250.000 đ

INAX-20B/BB-1

1.195.000 đ

INAX-20B/BB-2

1.195.000 đ

INAX-20B/BB-3

1.195.000 đ

INAX-47/POL-G1/G2/G3

520.000 đ
1.200.000 đ
57%

HAL-20BR/HB-1

2.941.000 đ
3.265.000 đ
10%

HAL-20BR/HB-2

2.941.000 đ
3.265.000 đ
10%

HAL-20BR/HB-3

2.941.000 đ
3.265.000 đ
10%

HAL-20BR/HB-4

2.941.000 đ
3.265.000 đ
10%

HAL-20BR/HB-5

2.750.000 đ
3.265.000 đ
16%

HAL-35B/GRA-M1

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-35B/GRA-M2

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-R/MAL-1

1.880.000 đ
2.790.000 đ
33%

HAL-R/MAL-2

1.880.000 đ
2.790.000 đ
33%

HAL-R/MAL-3

1.880.000 đ
2.790.000 đ
33%

BFV-5013S

9.890.000 đ
11.640.000 đ
15%

BFV-7145T-3C

5.620.000 đ
9.360.000 đ
40%

BFV-3415T-7C

8.240.000 đ
11.670.000 đ
29%

BFV-3415-8C

8.240.000 đ
11.770.000 đ
30%

BFV-1405S

5.520.000 đ
6.900.000 đ
20%

BFV-1115S

4.680.000 đ
5.500.000 đ
15%

BFV-2015S

7.520.000 đ
8.850.000 đ
15%

BFV-515S

13.910.000 đ
16.370.000 đ
15%

BFV-6015S

10.100.000 đ
13.460.000 đ
25%

BFV-70S

10.280.000 đ
12.850.000 đ
20%

BFV-915S

10.300.000 đ
12.120.000 đ
15%

SFV-112S

2.800.000 đ
3.110.000 đ
10%

SFV-1013SX

3.580.000 đ
4.210.000 đ
15%

SFV-2011S

2.110.000 đ
2.370.000 đ
11%

SFV-21

1.250.000 đ
1.390.000 đ
10%

SFV-29

1.290.000 đ
1.520.000 đ
15%

SFV-30

1.410.000 đ
1.660.000 đ
15%

SFV-802S

2.580.000 đ

SFV-NB454SX

22.000.000 đ

LFV-612S

2.500.000 đ

CFV-105MM

940.000 đ

CFV-105MP

940.000 đ

CFV-11W

1.430.000 đ

CFV-102A

350.000 đ

CFV-102M

450.000 đ

AMV-50B

10.321.000 đ

AMV-90

14.460.000 đ

AMV-90( 220V)

8.520.000 đ

AMV-90K

19.860.000 đ

LFV-111S

2.870.000 đ
3.380.000 đ
15%

LFV-112S

2.570.000 đ
3.020.000 đ
15%

LFV-112SH

3.400.000 đ
4.000.000 đ
15%

LFV-11A

819.000 đ
910.000 đ
10%

LFV-13B

910.000 đ
1.020.000 đ
11%

LFV-1402SH

1.840.000 đ
2.160.000 đ
15%

LFV-2002S

1.870.000 đ
2.080.000 đ
10%

LFV-2012S

1.520.000 đ
2.030.000 đ
25%

LFV-2012SH

2.810.000 đ
3.120.000 đ
10%

LFV-1401S

1.540.000 đ
1.810.000 đ
15%

LFV-211S

2.300.000 đ
3.480.000 đ
34%

LFV-222S

2.090.000 đ
2.460.000 đ
15%

LFV-402S

2.820.000 đ
3.220.000 đ
12%

LFV-5002S

4.600.000 đ

LFV-5010S

7.990.000 đ
8.580.000 đ
7%

LFV-5012S

3.710.000 đ
4.370.000 đ
15%

LFV-5012SH

4.910.000 đ
5.780.000 đ
15%

LFV-502S

3.430.000 đ
4.030.000 đ
15%

LFV-502SH

4.960.000 đ
5.830.000 đ
15%

LFV-6012S

3.500.000 đ
4.380.000 đ
20%

LFV-6012SH

4.200.000 đ
5.200.000 đ
19%

LFV-7100SH

4.970.000 đ
5.850.000 đ
15%

LFV-8000S

3.850.000 đ
4.280.000 đ
10%

LFV-8000SH2

4.520.000 đ
5.020.000 đ
10%

HAL-35B/GRA-M4

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-35B/GRA-M3

1.380.000 đ
1.990.000 đ
31%

HAL-155/CEF-2

1.350.000 đ
1.990.000 đ
32%

HAL-155/CEF-1

1.350.000 đ
1.990.000 đ
32%

HAL-20BR/HB-7

2.500.000 đ
3.265.000 đ
23%

HAL-20BR/HB-6

2.600.000 đ
3.265.000 đ
20%

INAX-40B/SLT-4

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

INAX-40B/SLT-2

999.000 đ
1.350.000 đ
26%

AC-1032VN

12.980.000 đ

AC-1052VN

16.970.000 đ

AC-832VN

6.700.000 đ

AC-952VN

13.390.000 đ

AC-969VN

4.160.000 đ
5.200.000 đ
20%

AC-902VN

8.810.000 đ

AC-912VN

7.700.000 đ
8.550.000 đ
10%

BF-SC8

450.000 đ
530.000 đ
15%

BFV-1113S-4C

1.850.000 đ
2.060.000 đ
10%

BFV-1113S-7C

2.090.000 đ
2.320.000 đ
10%

BFV-1113S-8C

2.180.000 đ
2.420.000 đ
10%

BFV-1403S-7C

2.610.000 đ

BFV-1403S-8C

2.710.000 đ

BFV-3413T-7C

3.120.000 đ
4.550.000 đ
31%

BFV-3413T-8C

3.160.000 đ
4.520.000 đ
30%

SFV-112S

2.800.000 đ
3.110.000 đ
10%

SFV-1013SX

3.580.000 đ
4.210.000 đ
15%

SFV-2011S

2.110.000 đ
2.370.000 đ
11%

SFV-21

1.250.000 đ
1.390.000 đ
10%

SFV-29

1.290.000 đ
1.520.000 đ
15%

SFV-30

1.410.000 đ
1.660.000 đ
15%

SFV-302S

2.190.000 đ

 25-05-2021

Dịch vụ thiết kế phòng tắm

Dịch vụ thiết kế phòng tắm do INAX MIỀN NAM cung cấp đảm bảo mang đến sự hài lòng cho quý khách từ tính thẩm mỹ, chất lượng công trình, góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho tổng thể công trình của bạn.

 25-05-2021

Dịch vụ thi công phòng tắm

Thi công phòng tắm đòi hỏi đến kinh nghiệm thi công và phải am hiểu về nội thất phòng tắm, vì đây không giống so với thi công các công trình thông thường như nhà ở…

 26-05-2021

Tư Vấn Lựa Chọn Sản Phẩm Phù Hợp

Để đảm bảo cho việc chọn mua được các sản phẩm với chất lượng tốt, chính sách bảo hành rõ ràng và mức giá ưu đãi bạn hãy liên hệ ngay với INAX MIỀN NAM vì chúng tôi với những ưu điểm sau

 26-05-2021

Bảo Hành Sản Phẩm Chính Hãng

Khi mua sản phẩm tại INAX MIỀN NAM bạn hoàn toàn có thể an tâm trong quá trình sử dụng với chính sách bảo hành chính hãng các sản phẩm do chúng tôi cung cấp.

Phạm Lê Hoàng Nhi

Các sản phẩm tại INAX MIỀN NAM rất chất lượng, giá thành rất cạnh tranh, tôi đã mua sản phẩm ở đây và rất hài lòng, chúc các bạn ngày càng phát triển để mang tới khách hàng nhiều sản phẩm hơn nữa.

quote

Phạm Lê Hoàng Nhi

Địa chỉ: Quận 10, Tp. HCM

 
Hồ Thanh Nga

Tôi là một nhà thầu xây dựng, và INAX MIỀN NAM là sự lựa chọn hàng đầu đối với tôi mỗi khi cần đến thiết bị vệ sinh cho công trình. Rất hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ ở đây.

quote

Hồ Thanh Nga

Địa chỉ: Q. Gò Vấp - Tp. HCM

 
La Hoàng Nam

Chất lượng sản phẩm rất tốt, dịch vụ thì trên cả tuyệt vời, tôi rất hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ INAX MIỀN NAM cung cấp, chúc các bạn ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

quote

La Hoàng Nam

Địa chỉ: Q.12, Tp. HCM

 
Đăng ký nhận tin

Đăng ký báo giá từ chúng tôi

Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn